Năm 2016: Bếp Thế Hệ Xah vinh dự được tham gia Dự án Phát triển Thị trường Bếp sạch tiểu vùng sông Mê Kông do tổ chức EnDev tài trợ và tổ chức SNV quản lý. 

Đây là Dự án được tổ chức theo hình thức trả thưởng dựa trên kết quả thực hiện. Các nhà sản xuất được lựa chọn sẽ tham gia đấu giá phần thưởng của dự án và nhận thưởng sau khi thực hiện.

Các sản phẩm bếp được tham gia dự án phaori vượt qua quá trình kiểm tra kỹ càng theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm các bài thử:

  • Hiệu suất nhiệt (thử nghiệm đun nước WBT, chuẩn IWA tier 2 trở lên),
  • Khí thải CO, PM 2.5 (chuẩn IWA tier 2 trở lên),
  • Độ an toàn và
  • Thử nghiệm đun thực tế (CCT- tiết kiệm trên 40% so với bếp truyền thống cho một bữa ăn tiêu chuẩn 3 món).

Bếp Thế Hệ Xanh hiện đang có 2 mẫu bếp được duyệt tham gia dự án: Bếp Cao cấp F11 và Bếp Tiêu chuẩn T14.

 

Tháng 4, 2016: Hội thảo giới thiệu Dự án:  http://www.snv.org/update/successful-kick-workshop-advanced-clean-cookstove-project-vietnam

Tháng 7, 2016: phiên đấu giá đầu tiên trong dự án: http://www.snv.org/update/advanced-clean-cookstoves-auction-launched-vietnam

Tháng 2, 2017: Thế Hệ Xanh binh dự là nahf sản xuất đầu tiên ở Việt Nam nhận giải ngân của Dự án http://www.snv.org/update/first-incentives-stove-auction-vietnam-awarded

 

            

 

Tháng 9, 2016: Liên danh giữa tổ chức Care International và Thế Hệ Xanh vinh dự là một trong bốn dự án trên toàn cầu nhận được tài trợ của Quỹ Phát triển Năng Lực Phụ nữ III từ Liên minh Bếp sạch Toàn Cầu.

Trong dự án này, Care và Thế Hệ Xanh tổ chức các buổi đào tạo về kỹ năng kinh doanh, kiến thức về bình đẳng giới cho chị em phụ nữ các dân tộc thiểu số tại hai tỉnh Điện Viên và Bắc Kạn. Dự án trang bị kiến thức và tổ chức hỗ trợ, giúp các chị phát triển kinh doanh trong hộ gia đình, khởi đầu bằng các sản phẩm bếp Thế Hệ Xanh. 

Tin tức thêm về Dự án:

 

http://cleancookstoves.org/about/news/09-20-2016-alliance-awards-grants-to-empower-women-in-ghana-kenya-and-vietnam.html

http://cleancookstoves.org/about/news/02-28-2017-partner-spotlight-care-in-vietnam.html

 

Năm 2014: Thế Hệ Xanh vinh dự nhận được tài trợ của Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt (VBCF), do tổ chức UKAid tài trợ và tổ chức NSV quản lý nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội và kinh doanh cùng người thu nhập thập

 

Với sự hỗ trowcj cảu VBCF, từ tháng 4,2014 đến tháng 8, 2015, Thế Hệ Xanh đã haonf thành các công việc:

- Thiết lập cơ sở sản xuất bếp tiết kiệm củi tại Thạch Thất, Hà Nội.

- Tổ chức 30 hội thảo tập huấn cho các chị em thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại các tỉnh Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang.

- Tổ chức hơn 200 buổi giới thiệu sản phẩm tại địa phương.

- Phối hợp với Sở Công thương các tỉnh, tham gia hơn 40 hội chợ thuộc chương tình quốc gia "Đưa hàng Việt về Nông thôn".

- Thiết lập hệ thống phân phối sản phẩm bếp tại 14 tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam. 

https://www.vbcf.org.vn